Bedrijven

Bedrijven, instellingen en andere organisaties moeten zelf zorgen voor de inzameling van hun afval. Hiervoor kunnen zij een contract afsluiten met een regionaal of particulier inzamelingsbedrijf.

Heeft een bedrijf een beperkte hoeveelheid afval wat overeenkomt met huishoudelijk afval? Dan kunnen zij gebruikmaken van de bestaande voorzieningen en betalen zij reinigingsrecht voor het inzamelen van afval. Zij mogen dan ook afval brengen naar het milieustation.

Let op: De hoeveelheid mag niet meer zijn dan de gemiddeld aangeboden hoeveelheid afval van onze inwoners. Wilt u meer weten over deze mogelijkheid dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via 0172-522 522.