Begroting

In de begroting is beschreven welke taken de gemeente in de komende jaren uit gaat voeren en welke bedragen daarvoor beschikbaar zijn. Ook is daarin vastgelegd over welke inkomstenbronnen de gemeente beschikt om die uitgaven mee te kunnen betalen. Daarnaast vindt u in de begroting ook informatie over de financiële positie van de gemeente als het gaat om langlopende schulden en reserves en voorzieningen.

Voorgestelde begroting 2024-2027 in één oogopslag

Bekijk de voorgestelde begroting 2024-2027 in één oogopslag.
Klik op de PDF voor een grotere weergave. 

De volledige programmabegroting kunt u per jaar inzien