Besluit weigeren verklaring van geen bedenkingen - Reeuwijk, Oudeweg naast 72

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat op donderdag 18 april 2024 het besluit tot het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van een bestaand gebouw aan Oudeweg naast 72 in Reeuwijk ter inzage wordt gelegd.

Besluit

De gemeenteraad heeft in zijn openbare vergadering van 27 maart 2024 besloten een verklaring van geen bedenkingen te weigeren ten behoeve van het verbouwen van een bestaand gebouw aan de Oudeweg naast 72 in Reeuwijk.

Ter inzage

Het besluit met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 18 april 2024 tot en met woensdag 29 mei 2024 op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (weigering verklaring van geen bedenkingen Oudeweg naast 72 in Reeuwijk);
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

Beroep

Tegen het besluit tot weigering van de verklaring van geen bedenkingen is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 19 april 2024. Het beroep moet worden ingesteld bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.