Beter Bereikbaar Gouwe

Het gebied op en rondom de Gouwe vraagt om verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid, en biedt mogelijkheden voor economische versterking. Daarom is het programma 'Beter Bereikbaar Gouwe' opgezet, waarin vijf partijen samenwerken: de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, de Regio Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland.

De verkeers- en bereikbaarheidsuitdagingen in dit gebied zijn divers en onderling verbonden. Files leiden automobilisten vaak naar alternatieve routes, en het betreft niet alleen wegverkeer maar ook scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer.

Waar

Het programmaexterne-link-icoon richt zich op het gebied rondom de rivier de Gouwe, grofweg tussen de N11, A12 en de N209 in Bodegraven. De uitvoering van de plannen zal impact hebben op een bredere regio.

Maatregelen

De komende jaren wordt een toename van verkeer verwacht, zowel over de weg als over het water in dit gebied. De gezamenlijke opdracht van de betrokken partijen is om een samenhangend pakket van maatregelen te ontwikkelen dat zorgt voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en economische versterking op de lange termijn.

Door deelname aan 'Beter Bereikbaar Gouwe' neemt Bodegraven-Reeuwijk deel aan de besluitvorming over de uiteindelijke uitvoeringsscenario's. De gemeente legt daarbij specifieke nadruk op de verbetering van de aansluiting A12-N11 (Bodegravenboog). 

Tevens benadrukt de gemeente het belang van een goede afstemming tussen de planning van 'Beter Bereikbaar Gouwe' en het onderzoek van de Rijksoverheid naar de aansluiting A12-N11. Daarnaast ziet de gemeente mogelijkheden voor de realisatie van vaar- en fietsverbindingen in relatie tot de wens van het college, de gemeenteraad en de inwoners om het waardevolle en kwetsbare buitengebied te beschermen.