build-reside iconBeter Bereikbaar Gouwe

Het gebied op en rond de Gouwe vraagt om een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook kan de economie worden versterkt. Daarom is er het programma Beter Bereikbaar Gouwe. In dit programma werken 5 partijen samen: gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, de Regio Midden-Holland en Provincie Zuid-Holland.

De verkeers- en bereikbaarheidsknelpunten in het gebied hangen nauw samen. Als er een file staat, kiezen automobilisten voor een andere route. En het gaat niet alleen over wegverkeer, maar ook over scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer.

 

Het programma richt zich op het gebied rondom de rivier de Gouwe, globaal tussen de N11, A12 en de N209, Bodegraven. De uitvoering van de plannen zal invloed hebben op een groter gebied.

 

De komende jaren wordt er meer verkeer verwacht over de weg en het water in het gebied rondom de Gouwe. De opdracht van de samenwerkende partijen is te komen tot één samenhangend pakket van maatregelen, dat zorgt voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid en versterking van de economie voor de lange termijn.

 

Door deelname aan Beter Bereikbaar Gouwe praat en besluit Bodegraven-Reeuwijk mee over de scenario’s die uiteindelijk tot uitvoer worden gebracht. De gemeente legt in het programma de nadruk op verbetering van de aansluiting A12-N11 (Bodegravenboog). Daarbij benadrukt de gemeente het belang om de planning van Beter Bereikbaar Gouwe goed af te stemmen op de planning van het onderzoek met het Rijk naar de aansluiting A12-N11. Ook ziet de gemeente kansen waar het gaat om de realisatie van vaar- en fietsverbindingen in relatie tot de wens van college, gemeenteraad en inwoners om het waardevolle en kwetsbare buitengebied te beschermen.