Briefadres

Heeft u geen vast woonadres? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het buitenland woont of omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft. Dan kunt u een briefadres aanvragen. Dit kan geen postbusadres zijn.

Goed om te weten

  • De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een briefadres.
  • U ontvangt alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op uw briefadres, maar u moet zelf uw briefadres doorgeven aan niet-overheidsinstanties.
  • U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland, dus het hoeft niet per se in de gemeente te zijn waar u verblijft.
  • Let op! De aanvraag moet u in de gemeente doen waar u het briefadres wilt registreren.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
  • Een verklaring van de hoofdbewoner dat deze toestemming geeft voor het briefadres en dat hij of zij de post aan u doorgeeft