Buurtbemiddeling

De gemeente heeft een contract met Buurtbemiddeling Kwadraad afgesloten tot en met 2025. Dat betekent dat tijdens deze periode zowel eigenaren van een woning als huurders een beroep kunnen doen op de hulp van buurtbemiddelaars.

Huurders kunnen via de woningbouwcorporatie de hulp van buurtbemiddelingexterne-link-icoon in roepen. Eigenaren van woningen doen dit rechtstreeks of met hulp van de gemeente (team Veiligheid).

Harde muziek of gestamp op de trap. Een hond die voor de deur plast. Een boom die de tuin overschaduwt of een kinderwagen op de galerij. Voor u het weet, groeien kleine irritaties uit tot grote conflicten of een burenruzie. Buren worden vreemden, of erger nog, vijanden. Herkent u dit? Buurtbemiddeling Kwadraad helpt om het niet zover te laten komen. Met informatie, advies en bemiddeling komt er weer ruimte voor wederzijds begrip.

De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers van Kwadraad die getraind zijn in gespreksvoering. De bemiddelaars kiezen geen partij, maar zorgen ervoor dat u samen met de buren een oplossing vindt. Zo wordt voorkomen dat irritaties verder uit de hand lopen. Zowel huiseigenaren als huurders kunnen gratis van Buurtbemiddeling gebruik makenexterne-link-icoon.