Coalitieakkoord en collegeprogramma 2022-2026

De politieke partijen hebben hun programma op hoofdlijnen voor de bestuursperiode 2022-2026 vastgelegd in het coalitieakkoord Eerlijk aan de slag. Het collegeprogramma (2022 – 2026) is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord dat gebaseerd is op de (financiële) kaders in de meerjarenbegroting. Hieronder kunt u zowel het coalitieakkoord als het collegeprogramma inzien.