Collectevergunning

Als u een openbare inzameling van geld of goederen organiseert, of hiervoor een intekenlijst gebruikt, heeft u een collectevergunning nodig. Ook als u goederen of diensten aanbiedt en hiervoor geld of goederen in retour ontvangt die voor een goed doel zijn, heeft u deze vergunning nodig. U heeft geen vergunning nodig als u een inzameling in besloten kring houdt, bijvoorbeeld binnen uw eigen kerk of vereniging.
Let op dat u beschikt over de vereiste benodigdheden (toestemming of samenwerkingsverklaring goede doelen instelling)- en deze toevoegt bij uw aanvraag.

Goed om te weten

Wij verlenen vergunning aan lokale stichtingen of verenigingen die collecteren voor maatschappelijke, educatieve, culturele en liefdadigheidsdoelen doelen die gericht zijn op onze gemeente. Daarnaast verlenen wij vergunning aan goede doelen die beschikken over een CBF-Erkenning externe-link-icoon(Centraal Bureau Fondsenwerving).

Op het collecteroosterexterne-link-icoon leest u welke weken gereserveerd zijn voor landelijke goede doelen instellingen. U kunt vergunning aanvragen voor een ‘vrije periode’. Het uitgangspunt is één collecte per week. Wilt u collecteren tijdens een week van een landelijke goede doelen instelling? Dan vraagt u schriftelijke toestemming aan die instelling. Collecteert u op een particulier terrein (bijvoorbeeld parkeerterrein van een winkel), dan vraagt u toestemming aan de eigenaar.

Verkopen van ansichtkaarten of wervingsacties waarbij mensen worden gevraagd om donateur of lid te worden, vallen ook onder collecteren. Hiervoor heeft u ook een collectevergunning nodig. Organiseert u een wervingsactie voor bijvoorbeeld een goed doel, dan heeft u naast een vergunning ook een samenwerkingsverklaring van de instelling nodig. 

Als u zelf gaat collecteren

Gaat u zelf langs de deuren? Neem dan het volgende mee:

  • De schriftelijke toestemming (per e-mail volstaat) van de landelijke goede doelen instelling, als u gelijktijdig met hen collecteert.

  • De samenwerkingsverklaring (per e-mail volstaat) met de goede doelen instelling, als u in opdracht van hen een wervingsactie houdt.

Vertrouwt u een inzamelingsactie niet? Vraag de persoon om zijn collectevergunning te tonen. Heeft hij/zij geen vergunning? Bel dan de politie, zodat de (illegale) activiteit gestopt kan worden.

Kosten

Collectevergunning € 30,65