Communicatie ophoging Poelruit en de onveilige verkeerssituatie