Containers en kliko's

Ondergrondse container

In onze gemeente staan op diverse plaatsen verzamelcontainers voor bruikbare en recyclebare afvalstromen en restafval. In 2016 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ‘Bewust Afval Scheiden’ ingevoerd gecombineerd met omgekeerd inzamelen. Dit houdt in dat inwoners waardevolle grondstoffen zoals PMD, GFT+E en oud papier en karton aan huis scheiden. Het kleine beetje restafval dat overblijft, kunnen inwoners aanbieden bij een verzamelcontainer voor restafval in de buurt.

De meeste van de verzamelcontainers zijn ondergronds aangebracht en zijn voor het gescheiden inzamelen van:

 • Papier en karton (blauwe voorkant)
 • Pmd: verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken (oranje voorkant)
 • Glas (gele voorkant)
 • Textiel
 • Afval dat u niet kunt scheiden (grijze voorkant)
 • GFT+E : Bij hoogbouw locaties staan containers voor het inzamelen van GFT+E.

Milieupas

De (ondergrondse) containers kunt u alleen gebruiken met een milieupas (afvalpas). Zo voorkomen we dat ook andere inwoners en bedrijven gebruikmaken van de container. Zij hebben immers hun eigen containers voor restafval. 

Voor het gebruik van de restafvalcontainer betaalt u een bedrag per storting. Het gebruik van een GFT+E en PMD container met pasfunctie is altijd gratis.

U mag uw afval niet:

 • te vroeg buiten zetten: voor 20.00 uur van de dag voor de ophaaldag
 • te laat buiten zetten: na 7.30 uur op de ophaaldag (i.v.m. ophaaltijden)
 • op of naast een (verzamel)container zetten
 • ergens anders neerzetten dan aan de rand van de stoep of op de aangewezen huisvuilplaats
 • zonder afspraak grofvuil op straat zetten (dumpen)
 • Ook het aanbieden van bedrijfsafval, dat qua hoeveelheid of samenstelling niet lijkt op huishoudelijk afval, is strafbaar.

Minicontainers

De minicontainers zijn het meest geschikt voor laagbouw of benedenwoningen. Er is een minicontainer voor GFT+E en papier. Woont u in het buitengebied? Dan heeft u ook een minicontainer voor het restafval. Zijn er in uw buurt ondergrondse restafvalcontainers?

Dan krijgt u geen eigen minicontainer voor restafval. U kunt met de milieupas uw restafval in de ondergrondse verzamelcontainer werpen. De minicontainer mag niet op de openbare weg staan, alléén op de dag dat de container wordt geleegd.

Voor de leging van een minicontainer voor papier of GFT betaald u geen kosten. Wist u dat u een extra - of een kleinere of grotere container kunt aanvragen? Bijvoorbeeld als u veel GFT+E of papier afval heeft? U kunt contact opnemen met de klantenservice van Cyclusexterne-link-icoon

Is uw minicontainer beschadigd of vermist? Ook dan kunt u bij Cyclus NV terecht voor een nieuwe.

Melden volle of kapotte container

Soms is de container kapot of vol. U mag het afval er niet naast plaatsen. Er is een andere container op loopafstand waar uw milieupas ook op werkt. Kijk op de website van Cyclusexterne-link-icoon naar de dichtstbijzijnde locatie.

U kunt een melding makenexterne-link-icoon op de site van Cyclus dat de container vol is of buiten gebruik en dan komen ze de container zo snel mogelijk repareren of legen.

Boete bij verkeerd aanbieden huisvuil

Biedt u (huis)vuil verkeerd aan? Bijvoorbeeld naast een container of gedumpt in de berm? Dan kunt u een boete krijgen (bij heterdaad) of u betaalt de kosten die de gemeente maakt om uw huisvuil weg te halen (niet heterdaad).

U mag uw huisvuil niet:

 • te vroeg buiten zetten: voor 20.00 uur van de dag voor de ophaaldag
 • te laat buiten zetten: na 7.30 uur op de ophaaldag (i.v.m. ophaaltijden)
 • op of naast een (verzamel)container zetten
 • ergens anders neerzetten dan aan de rand van de stoep of op de aangewezen huisvuilplaats
 • zonder afspraak grofvuil op straat zetten (dumpen)

Ook het aanbieden van bedrijfsafval, dat qua hoeveelheid of samenstelling niet lijkt op huishoudelijk afval, is strafbaar.

Boete

Blijkt uit de controle dat het afval van u is, dan krijgt u de rekening voor het weghalen van het afval. Het weghalen van een volume tot drie vuilniszakken kost € 133,10. Is het meer of moet er een externe partij ingezet worden, dan kost dat € 181,50.

Melding doen

Natuurlijk streeft de gemeente ernaar om te achterhalen wie de overtreder is. Dat kan:

 • als een Boa of toezichthouder iemand op heterdaad betrapt.
 • als u als inwoner iets gezien en gemeld heeft via BAS@bodegraven-reeuwijk.nl of via 0172 522 522.
 • als er adresgegevens gevonden zijn in het afval of wanneer er een ander direct verband te leggen is.

Dan kan de gemeente de kosten verhalen op de overtreder en hoeven we daar als samenleving niet voor te betalen.