Gemeentehuis 2023

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zoekt een nieuwe: Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

12 april 2024
Home

 Onbevangen en mensgerichte leider die onze ambities verder brengt

Bodegraven-Reeuwijk behoort tot de Groene Hart-gemeenten, centraal gelegen naast Gouda, Woerden en Alphen aan den Rijn. Met 36.500 inwoners op een oppervlakte van 88 km2, biedt onze gemeente een unieke mix van dorps- en landelijk leven, waar wonen, bedrijvigheid en recreëren samenkomen. De Reeuwijkse plassen zijn voor een groot deel aangewezen als Natura 2000 gebied en is met zijn 735 hectare aan oppervlakte erg geliefd onder bewoners en recreanten. We werken binnen het NOVEX-gebied samen met omliggende gemeenten, om de kwaliteit van onze leefomgeving te versterken.

Onze trots zit in Nederlands meeste bekende exportproduct; kaas. Wij maken onderdeel uit van Cheese Valley. Het ‘gele goud’ dat al eeuwenlang in onze polders wordt gemaakt, wordt wereldwijd verhandeld onder de naam Goudse kaas.

Bodegraven-Reeuwijk ligt centraal en is goed bereikbaar via de A12 en A4 en ons eigen treinstation. Bedrijven vestigen zich graag hier, waardoor onze 19 bedrijventerreinen bijna vol zijn. Met daarnaast de aantrekkelijke voorzieningen voor wonen en recreatie is onze gemeente een favoriete bestemming voor mensen die op zoek zijn naar een plek om te wonen, te werken en te ontspannen.

Kom werken bij Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Bestuur

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk bestaat uit 25 raadsleden, verdeeld over 9 fracties. De coalitiepartijen zijn VVD, CDA, SGP en D66. Het college van burgemeester & wethouders bestaat uit 4 wethouders en de burgemeester. De gemeentelijke organisatie werkt aan de beleidsaccenten uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma ‘Eerlijk aan de slag’ en kent daarnaast een Toekomstvisie ’Knooppunt in het Groene Hart’ en een Financieel Herstelplan. Deze geven stuur en richting aan de bestuurlijke prioriteiten.

Organisatie

Bij ons staat hoogwaardige dienstverlening centraal, waarbij we nauw samenwerken met onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Onze medewerkers zijn proactief, nemen initiatief en dragen verantwoordelijkheid. We geloven in werken mét en vóór onze inwoners om samen tot de beste resultaten te komen. Met drie domeinen – Ruimte, Maatschappij en Bedrijfsvoering – en gepassioneerde collega's, werken we integraal aan diverse uitdagingen die vanuit de samenleving op ons afkomen. Participatie van onze inwoners staat daarbij voorop. Onze samen organiserende manier van werken maakt ons flexibel en wendbaar, zodat we kunnen blijven inspelen op de steeds veranderende omgeving. Trots op onze collega’s, bieden we volop kansen voor persoonlijke groei en een prettige werkomgeving.

Domein Ruimte

Dit domein bestaat uit ruim 125 medewerkers en is daarmee de grootste in onze organisatie. Het bestaat uit de teams Openbare Ruimte (Ingenieursbureau, beheer en buitendienst), VROM (Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Milieu en Duurzaamheid) en Gebiedsontwikkeling (inclusief Wonen). Het werk van dit domein is direct zichtbaar buiten. De medewerkers zetten zich in voor een goede woon- en leefomgeving vanuit passende dienstverlening. Het domein staat voor grote vraagstukken als voldoende goede woningen en implementeren van de Omgevingswet.

Domein Maatschappij

Binnen het domein Maatschappij werken ruim 90 medewerkers. Het bestaat uit de teams Sociaal Domein (Beleid, Uitvoering, BackOffice en Leerlingenvervoer), Sport-Cultuur-Toerisme & Economie, Veiligheid, Toezicht en Handhaving en Burgerzaken. Elk team heeft zijn eigen specifieke uitdagingen, waarbij integrale samenhang een belangrijk speerpunt is. Samen met de externe partners zetten zij zich in voor een inclusieve en veilige samenleving, met passende dienstverlening die aansluit bij de (complexe) vraagstukken uit de maatschappij.

Domein Bedrijfsvoering

Het domein Bedrijfsvoering bestaat uit ruim 70 medewerkers. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de ondersteuning van de organisatie. Het domein bestaat uit de teams; Dienstverlening, Digitale Informatie, Financiën, Facilitair Bedrijf, HR Juridische Zaken & Inkoop, Informatiebeveiliging & Privacy. Belangrijke speerpunten zijn om de ondersteunende processen beter voorspelbaar en herhaalbaar te maken, en om duidelijk te bepalen wie verantwoordelijk is voor deze processen: de direct ondersteunende teams van het domein bedrijfsvoering of de primaire vakteams.

Management Team (MT)

De organisatie kent een MT en staat onder leiding van de gemeentesecretaris. Het MT bestaat uit drie domeinregisseurs en  (adviseurs) concern-control,  financiën en organisatieadvies. Het MT is verantwoordelijk voor het zorgen voor en borgen van de uitvoering van de ambities van het college en de raad.

Ondernemingsraad (OR)

Onze OR bestaat momenteel uit vijf gekozen leden en heeft op de belangrijkste organisatieontwikkelingen instemming- of adviesrecht. Later dit jaar zullen er verkiezingen plaatsvinden. Het is de intentie van de OR om qua ledenaantal te groeien tot maximaal negen gekozen leden.

Jouw functie en competenties

 • Mensgericht: Je bent een mensgerichte en eerlijke leider, die integraal verantwoordelijk is voor de organisatie. Ook ben je eerste adviseur van het bestuur. 
 • Onbevangen: Je hebt het ‘omdenken’ je eigen gemaakt en bent in staat om objectief met (complexe) vraagstukken om te gaan. Je laat je in de besluitvorming niet van je stuk te brengen.
 • Leiderschap: Je geeft leiding op basis van vertrouwen. Met jouw verbindende manier van communiceren, je open houding en je inspirerende wijze van leidinggeven, geef je richting aan de organisatie. Je bent toegankelijk voor het bestuur, de raad, de OR en de organisatie.
 • Benaderbaar: Je staat zichtbaar vóór je mensen en bent benaderbaar voor de organisatie.
 • Sparringpartner: Je ondersteunt en ontzorgt proactief het college van burgemeester en wethouders op strategisch niveau. Je zorgt voor een goed bestuurlijk-ambtelijk samenspel door je als kritische en onafhankelijke sparringpartner op te stellen.
 • Strateeg: Je hebt een scherpe blik voor de bestuurlijke ambities van het college enerzijds en de haalbaarheid van de ambtelijke organisatie anderzijds.
 • Diplomatiek: De samenwerking binnen de driehoek met burgemeester en griffier is essentieel om de lijnen tussen gemeenteraad, het college en de organisatie soepel te laten verlopen.
 • Intern relatiebouwer: Je onderhoudt een goede relatie met de OR in jouw rol als WOR-bestuurder.
 • Doortastend: Je formuleert en vertaalt samen met het MT doelstellingen en prioriteiten op zowel bestuurlijk- als organisatorisch vlak en stuurt hierop. Je bent in staat waar nodig knopen door te hakken en de koers uit te zetten.

Speerpunten in je werk

 • Sinds 2021 verandert onze organisatie van zelforganisatie zonder hiërarchie naar meer structuur en duidelijk leiderschap. Als gemeentesecretaris is het jouw taak om verder te gaan op de ingezette koers van de (cultuur)verandering en te zorgen voor een soepele afronding van de invoering van de structuur. Daarbij blijf je oog houden voor de professionaliteit van onze medewerkers en geef je hen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid.
 • Het collegeprogramma, het coalitieakkoord, de Toekomstvisie / Dorpsvisies en het, in de begroting verwerkte financieel herstelplan, zijn leidend in de taken die de organisatie uitvoert. Hierin is het van belang dat het bestuurlijk-ambtelijk samenspel goed gespeeld wordt, om zo de verwachtingen van de te realiseren ambities goed te managen.
 • Je formuleert samen met het MT onze visie en kernwaarden van onze gemeente die passen bij de nieuw ingezette koers.
 • Het financieel herstelplan is in het collegeprogramma verwerkt. Dit vanwege de hoge leningenportefeuille die we structureel willen afbouwen. Sturen op financiën is een opdracht voor iedereen in de gemeente en zorgt voor het maken van soms ingewikkelde keuzes.
 • Het bevorderen van integrale team- en domeinoverstijgende samenwerking. Dit doe je door onder ander het programmamanagement in te regelen, rolduidelijkheid binnen de organisatie te borgen, de basis op orde te brengen binnen de bedrijfsprocessen en het stellen van bestuurlijke prioriteiten.
 • Medio 2024 vindt er een medewerkers onderzoek plaats. Als gemeentesecretaris ga je samen met het MT en de OR aan de slag met de resultaten. Je weet de verwachtingen hierin goed te managen.
 • Je bent namens de gemeente het gezicht binnen de verschillende landelijke en regionale tafels zoals; Economie, Wonen en Sociaal Domein. Ook binnen regio Midden-Holland, het Novex-gebieden platform en Cheese Valley, behartig je de belangen van de gemeente. Je brengt en haalt kennis en informatie vanuit deze netwerken en vertaalt deze naar de situatie en mogelijkheden binnen onze organisatie.

Jouw profiel

 • Je bent iemand die onbevangen, inspirerend en mensgericht leiding aan de organisatie geeft. Dit doe je met flair en een gezonde dosis humor.
 • Je hebt bewezen leidinggevende ervaring binnen een directie van een overheidsorgaan. Daarbij was je verantwoordelijk  op het scharnierpunt tussen bestuur en organisatie.
 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Uiteraard heb je een uitstekend gevoel voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen, waarbij je opbouwend kritisch bent en zacht op de relatie en hard op de inhoud.
 • Je beschikt over excellente strategische-, analytische en procesmatige vaardigheden. Deze pas toe om het college, het MT en de organisatie verder te helpen.
 • Je gebruikt je helikopterview om de koers en richting van de organisatie te bepalen en vast te houden. Je gebruikt hiervoor je kennis van policy deployment.
 • Je bent toegankelijk voor iedereen binnen de organisatie. Je weet uitstekend te laveren tussen de ambities van het college en mogelijkheden van de ambtelijke organisatie. Je weet op dit schakelpunt om te gaan met weerstand en bent daarin zelf duidelijk, rolvast en resoluut naar alle betrokkenen.
 • Binnen een hectische omgeving weet je rust, vertrouwen en stabiliteit te brengen bij het bestuur, de raad en de organisatie. Je behoudt hierbij het overzicht en geeft richting en sturing. Je neemt besluiten gericht op de lange termijn en stuurt op de uitkomsten ervan.
 • Je handelt zorgvuldig en let op vernieuwingen die de dienstverlening verbeteren en de werkdruk verminderen.

Wat wij jou bieden

 • Het werken bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk betekent het werken in een organisatie waar de betrokkenheid van medewerkers groot is en waar men gewend is in te spelen op de altijd veranderende samenleving.
 • De functie van gemeentesecretaris is fulltime beschikbaar en is ingeschaald in schaal 15 (max. € 8.779,- o.b.v. 36 uur en vanaf 1 oktober 2024 max. € 8.889,- o.b.v. 36 uur).
 • Diverse scholingsmogelijkheden.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst van een jaar dat bij wederzijdse tevredenheid kan worden omgezet naar een vast dienstverband.
 • Een individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% bovenop je salaris. In je IKB zit onder andere het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof verwerkt.
 • Wij kennen een aantrekkelijke pensioensregeling bij het ABP.

Planning

We beogen om per 1 september 2024 een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur aan te stellen. De volgende planning hanteren we daarbij:

Vrijdag 12 april 2024Publicatie en openstellen vacature
Donderdag 9 mei 2024Sluiting reactietermijn
Maandag 13 mei 2024CV-selectie
20 mei t/m 31 mei 20241e en 2e ronde gesprekken Selectie- en Adviescommissie
Woensdag 5 juni 20243e verdiepend gesprek
6 t/m 14 juni 2024Assessment
17 t/m 21 juni 2024Gesprek terugkoppeling assessment
24 t/m 28 juni 2024Arbeidsvoorwaardengesprek
Beoogde indiensttreding1 september 2024

Samenstelling commissies 

Voor deze procedure zijn een Selectiecommissie en een Adviescommissie ingesteld. 

De Selectiecommissie bestaat uit: 
De Burgemeester, de wethouder met HR in portefeuille, een MT-lid en Organisatieadviseur. 

De Adviescommissie bestaat uit: 
Een wethouder, een MT-lid, de Griffier, een OR-lid en een Bestuursadviseur.

Belangstelling?

Ga jij graag de uitdaging bij ons aan en ben jij straks onze nieuwe onbevangen en mensgerichte leider? Stuur dan je CV en motivatiebriefexterne-link-icoon uiterlijk 9 mei 2024. De werving voor deze vacature wordt tegelijk intern en extern opengesteld. 

Voor vragen over de inhoud van de vacature, kun je contact opnemen met Elly de Vries (Wethouder) en over de procedure met Matin Khan (Organisatieadviseur) op: (0172) 52 25 22.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.