De Groene Hart rekenkamer

De Groene Hart rekenkamer ondersteunt de gemeenteraden in hun controlerende en kaderstellende taak. Dit doet zij door onderzoek uit te voeren naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur in de deelnemende gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk.

De Groene Hart rekenkamer bekijkt de mogelijkheden om gemeenschappelijke onderzoeken voor de gemeenten uit te voeren maar heeft ook de ruimte om voor individuele gemeenten onderwerpen onder de loep te nemen. De rekenkamercommissie zorgt hoe dan ook voor een rechtvaardige verdeling van onderzoek over de gemeenten.

Kijk voor meer informatie op www.groenehartrekenkamer.nlexterne-link-icoon