Dirk-Jan Knol

Wethouder (CDA)

Onderwerpen

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Handhaving bouw- en woningtoezicht (BWT)
 • Agrarische zaken & dierenwelzijn
 • Zorg, welzijn en gezondheid & preventie
  - Jeugdzorg
  - Wmo
  - Ouderenbeleid en ouderenzorg
 • Sport

Dorps- en Wijkwethouder

 • Bodegraven Noord en Centrum
 • Meije

Nevenfuncties

 • Voorzitter college van Kerkrentmeesters PG de Ark (onbezoldigd)
 • Penningmeester projectgroep LEADER Polders met Waarden (onbezoldigd)
 • Voorzitter auditcommissie Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden)

Ambtshalve en onbezoldigde functies:

 • Stichting Greenport Boskoop, benoeming als lid van het algemeen bestuur + penningmeester St. Greenport Boskoop
 • Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland (BSGR), benoeming als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur
 • NV Bank Nederlandse Gemeenten, benoeming als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering
 • Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, benoeming als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur
 • Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk, benoeming als plaatsvervangend lid in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur. Tevens benoeming als plaatsvervangend lid van de Raad van Toezicht in bijbehorende stichting De Wissel
 • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, benoeming als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur
 • Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone, benoeming als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur
 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden-Holland, benoeming als lid van het algemeen bestuur
 • Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, benoeming als lid van het algemeen bestuur