het kanaal in Driebruggen

Dorps- en Wijkteams

De gemeente wil u als inwoner zo goed mogelijk betrokken houden bij de ontwikkelingen. Hiernaast wil de gemeente het enthousiasme van de dorps- en wijkteams blijven voeden.

De wens is om de rol van de dorps- en wijkteams meer helder te krijgen. Zij zijn geen verlengde van het Meldpunt Openbare Ruimte, maar een volwaardig orgaan op het gebied van burgerparticipatie. Dit wil zeggen dat zij actief meedoen en -werken aan belangrijke thema’s van de gemeente, zoals bij de veranderingen in het sociaal domein. De initiatieven dienen hierbij steeds te komen vanuit de dorps- en wijkteams zelf, waarbij de gemeente uitgaat van het principe: ‘Wij zeggen nooit nee, maar bekijken elk voorstel vanuit de kansen die er altijd zijn’.

De dorps- en wijkteams verzorgen via een eigen website de informatievoorziening over de laatste ontwikkelen en initiatieven in het betreffende dorp.

Om saamhorigheid in wijken te versterken zijn wijkbudgetten voor de teams beschikbaar gesteld. De dorps- en wijkteams kunnen aanspraak maken op dit budget, als zij een activiteit organiseren die de leefbaarheid in de betrokken wijk/straat of dorp vergroot.