Drank- en horecavergunning

Als u een horeca- of slijtersbedrijf wilt starten of overnemen heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Als u het horecabedrijf start moet u ook een exploitatievergunning hebben. Als er een andere leidinggevende in uw bedrijf komt werken hoeft u dit alleen te melden.

Goed om te weten

Om een drank- en horecavergunning te krijgen moet uw bedrijf en de leidinggevenden die er werken voldoen aan een aantal eisen.

 • voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit
 • een oppervlakte van minimaal 35m2
 • een hoogte van minimaal 2,40 meter gemeten vanaf de vloer
 • de inrichting staat in verbinding met een goed werkende mechanische ventilatie met voldoende luchtverversingscapaciteit
 • aanwezigheid elektriciteit en drinkwater
 • aanwezigheid minimaal 2 gescheiden toiletvoorzieningen

Tijdens openingstijden van uw bedrijf is er altijd minimaal één leidinggevende aanwezig. Leidinggevenden zijn in ieder geval de ondernemer(s) van een horecabedrijf of bestuursleden als er sprake is van een BV, CV of NV. Daarnaast kunt u ook personeel opgeven als leidinggevenden. Voor leidinggevenden geldt:

 • ze zijn minimaal 21 jaar
 • ze zijn van goed gedrag
 • ze staan niet onder curatele
 • ze beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)

Meenemen

Voor het aanvragen van de vergunning maakt u een telefonisch een afspraak voor een intake gesprek. Tijdens het intake gesprek dient u alle benodigde gegevens in. Hieronder leest u om welke documenten het gaat

 • ingevuld aanvraagformulier model A.
 • ingevuld bijlage behorende bij model A voor alle leidinggevenden
 • inschrijving Kamer van Koophandel (dit controleren wij)
 • huur of koopcontract horecabedrijf
 • inrichtingstekening horecabedrijf en eventueel bijbehorend terras
 • identiteitskaart of paspoort alle leidinggevenden
 • Verklaring Sociale Hygiëne alle leidinggevenden (dit controleren wij)
 • arbeidsovereenkomsten alle leidinggevenden in geval van loondienst

Start u een commercieel horecabedrijf? Dan geldt extra:

 • aanvraagformulier exploitatievergunning
 • ingevuld vragenformulier Bibob, inclusief bijlagen (op grond van Wet BIBOB beoordelen wij de integriteit van uw bedrijf of de daarbij betrokken personen. Wij kunnen de vergunning weigeren als er sprake is van (een vermoeden van) een strafbaar feit.)

 • ingevuld aanvraagformulier model B
 • ingevuld bijlage behorende bij model B voor alle leidinggevenden
 • inschrijving Kamer van Koophandel (dit controleren wij)
 • huur of koopcontract horecabedrijf
 • inrichtingstekening horecabedrijf en eventueel bijbehorend terras
 • identiteitskaart of paspoort alle leidinggevenden
 • Verklaring Sociale Hygiëne alle leidinggevenden (dit controleren wij)
 • arbeidsovereenkomsten alle leidinggevenden in geval van loondienst
 • vastgesteld bestuursreglement

 • aanvraagformulier exploitatievergunning

Kosten

ProductPrijs
Drank- en horecavergunning€ 565,80
Opname terras of aanmelden nieuwe leidinggevende€ 125,65
Gewijzigde vergunning vanwege gewijzigde horeca-inrichting € 251,45
Gecombineerde aanvraag exploitatievergunning en drank- en horecavergunning€ 691,50