Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Om te scheiden hebt u een advocaat nodig en gaat u naar de rechtbank. Als de rechter uitspraak heeft gedaan, moet u uw scheiding inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent. Dat geldt ook voor een ontbinding van uw geregistreerd partnerschap.

Aanvragen

Echtscheiding na beslissing van de rechter:

 • U vraagt uw advocaat om uw echtscheiding te laten registreren.
 • Uw advocaat vraagt binnen 6 maanden na de beslissing van de rechter aan de gemeente waar u bent getrouwd om uw echtscheiding te registreren.
 • Als er geen beroep op de uitspraak meer mogelijk is, registreert de gemeente uw echtscheiding.
 • Uw huwelijk of partnerschap is ontbonden.

Ontbinding van een partnerschap zonder dat de rechter een beslissing neemt (let op: bij het ontbinden van een huwelijk is altijd een uitspraak van een rechter nodig):

 • U vraagt uw advocaat of notaris de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap te laten registreren.
 • Binnen 3 maanden na de het opstellen van de beëindigingsovereenkomst vraagt uw advocaat of notaris aan de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd om de ontbinding te registreren.
 • De gemeente registreert de ontbinding van uw partnerschap.
 • Uw partnerschap is ontbonden.

Wat stuurt de advocaat naar de gemeente op?

Na de uitspraak van een rechter, stuurt uw advocaat de gemeente:

 • uw schriftelijke verzoek tot inschrijving van de echtscheiding
 • een afschrift van de echtscheidingsbeschikking
 • een verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen beroep is aangetekend tegen de echtscheidingsbeschikking.

Als er geen beslissing van de rechter is, stuurt uw advocaat of notaris de gemeente:

 • uw schriftelijke verzoek tot inschrijving van de ontbinding van uw partnerschap.
 • een afschrift van de beëindigingsovereenkomst.

Hoe lang duurt het?

De gemeente registreert uw echtscheiding of ontbinding zo snel mogelijk nadat zij de documenten van uw advocaat hebben ontvangen.

De datum echtscheiding, is de datum wanneer het verzoek is binnengekomen bij de gemeente.

Kosten

 • Melden echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap: Kosteloos
 • Akte van ontbinding van het huwelijk: € 15,70 (tarief 2023)