Elly de Vries

Wethouder (D66)

Onderwerpen

 • Financiën
 • Gemeentebrede bedrijfsvoering & archiefzaken
 • Dienstverlening, communicatie & participatie
 • Coördinatie dorps- en wijkgericht werken
 • Onderwijs & bibliotheekwerk
 • Kunst & cultuur
 • Inclusiviteit & diversiteit

Dorps- en wijkwethouder

 • Bodegraven Zuid
 • Nieuwerbrug
 • Voorzittersoverleg 

Ambtshalve en onbezoldigde functies

 • NV Bank Nederlandse Gemeenten, benoeming als vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering
 • Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, benoeming als lid van het algemeen bestuur
 • Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie, benoeming als plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur