Europese subsidie

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ontvangt voor de uitvoering van haar re-integratieactiviteiten een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027).

Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers. Re-integratieactiviteiten worden uitgevoerd door: Ferm Werk

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden.