Funderingsloket Groene Hart

Heeft u problemen met de fundering van uw huis? Of vraagt u zich af hoe het zit met uw fundering? Als huiseigenaar in Bodegraven-Reeuwijk kunt u via het funderingsloket Groene Hartexterne-link-icoon kosteloos informatie opvragen over uw fundering. U kunt er ook melding maken van schade aan de fundering van uw huis. Een funderingsspecialist beantwoordt uw vragen, op afstand.

Woningen in het Groene Hart die zijn gefundeerd op houten palen of op staal, hebben een verhoogd risico op funderingsschade. Huizen die na 1990 zijn gebouwd, hebben dit risico in principe niet, omdat ze op betonnen palen zijn gebouwd.

Huiseigenaren weten vaak niet welke fundering er onder hun woning zit en of er mogelijk sprake is van een risico op funderingsschade. Dat merk je pas later, als er scheuren in de gevel komen of er verzakkingen optreden. Het is daarom verstandig om vroegtijdig te weten hoe het met de fundering van uw woning is gesteld.

De huidige en verwachte bodemdaling in de Nederlandse veengebieden kan fundering van zowel stedelijk als landelijk gelegen woningen fors aantasten. De toenemende droogte versnelt dit proces. Huiseigenaren zijn zich daar vaak onvoldoende van bewust. De schade kan enorm zijn, zowel technisch, financieel als emotioneel.

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) hebben zich verenigd in het Funderingsloket Groene Hart. De gemeenten maken gebruik van de applicatie FunderMaps en krijgen deskundige begeleiding van het KCAF om lokale data aan deze database toe te voegen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de informatie. In eerste instantie geeft het Funderingsloket Groene Hart de huiseigenaren digitaal informatie. Indien noodzakelijk wordt er een afspraak op locatie gemaakt.

Dit initiatief is financieel mogelijk gemaakt door de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart. Meer informatie over funderingsproblemen vindt u op de website van KCAFexterne-link-icoon.