Garantstelling of logiesverstrekking

Nodigt u iemand uit het buitenland uit om naar Nederland te komen en staat u financieel garant voor deze persoon? Dan heeft u een garantstelling of logiesverstrekking nodig met daarop een gelegaliseerde handtekening.

Goed om te weten

  • U kunt het formulier dat u nodig heeft bij het gemeentehuis ophalen of  hieronder downloaden. Wanneer u het formulier heeft ingevuld, kunt u bij het klantcontactcentrum uw handtekening laten legaliseren.
    Let op: U ondertekent het formulier aan de balie bij het klantcontactcentrum
  • Voor ieder persoon die u uitnodigt, is een apart formulier nodig
  • Indien u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient uw echtgeno(o)t(e) of partner het formulier ook te ondertekenen

Kosten

  • Het formulier kunt u kosteloos afhalen
  • Legalisatie van uw handtekening:  € 10,25 per formulier