De Meije

Geen motoren in het weekend in De Meije

26 april 2024
Home

Motorfietsen mogen in de periode van 1 april tot 1 oktober niet op zaterdag, zondag en op feestdagen tussen 9.00 en 18.00u in de Meije rijden. Alleen bewoners met een ontheffing kunnen van en naar huis rijden.

Deze geslotenverklaring voor motorfietsen is sinds 23 mei 2022 van kracht en geldt voor de Kerkweg tot kruising De Meije-Hazenkade. Vanaf de Hazekade geldt een geslotenverklaring voor motoren in de gemeente Woerden.

In de afgelopen periode is hier door berichtgeving in de media mogelijk onduidelijkheid over ontstaan. De Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft tegen het verkeersbesluit bezwaar gemaakt en beroep ingediend. Zij hebben gevraagd om dit verkeersbesluit, de geslotenverklaring, te herzien. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de geslotenverklaring in stand te laten, omdat de voordelen voor de bewoners van de Meije hiervan zwaarder wegen dan de nadelen die gelden voor motorrijders. Veiligheid en bescherming van de verschillende weggebruikers staan hierbij voorop. De MAG heeft laten weten dat zij nogmaals in beroep gaan bij de rechtbank en daar ook een verzoek om een voorlopige voorziening hebben ingediend.