Gemeentelijke belastingen

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt het heffen en innen van de belastingen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Gemeentelijke belastingen

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heft namens de gemeente de volgende belastingen:

 • Afvalstofheffingen
 • Forensenbelasting
 • Onroerende zaakbelasting
 • Reinigingsrechten bedrijfsafval
 • Rioolheffing
 • Toeristenbelasting
 • Bouwleges

Daarnaast verstuurt de BSGR de WOZ-beschikkingen voor alle onroerende zaken in de gemeente. In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hoeft u geen baatbelasting te betalen. 

Toeristenbelasting

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heft net als andere gemeenten in Nederland toeristenbelasting. Onder toeristenbelasting valt elke overnachting die u tegen betaling aanbiedt aan iemand die niet in de BRP van de gemeente is ingeschreven. Dat kan een toerist zijn, maar ook bijvoorbeeld een zakelijke overnachting, verhuur aan studenten of arbeidsmigranten.

Wanneer betaalt u toeristenbelasting?

 • U betaalt toeristenbelasting als u tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt aan personen die niet in onze gemeente staan ingeschreven.

 • U betaalt ook toeristenbelasting voor zakelijke overnachtingen en verhuur aan studenten of arbeidsmigranten.

U mag de toeristenbelasting doorberekenen aan de persoon die bij u overnacht. Berekent u de toeristenbelasting niet door? Dan moet u deze toch betalen. Biedt u overnachtingen aan, maar betaalt u nog geen toeristenbelasting? Meldt u zich dan aan bij de BSGR.externe-link-icoon

Tarieven 2024

 • voor een overnachting in een hotel of pension, per persoon per overnachting € 4,00 
 • In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief, indien overnacht wordt:

  a. in een hotel of pension, per persoon per overnachting: € 3,00.

  b. op een vakantiepark, per persoon per overnachting: € 2,55.

  c. op een camping of in een Bed & Breakfast, per persoon per overnachting: € 2,00.

Voor het geval de door u aangeboden overnachtingsmogelijkheid niet valt binnen de hierboven genoemde categorieën, geldt een algemeen tarief van € 3,65. Hierbij moet gedacht worden aan betaalde overnachtingen in particuliere woningen (bijvoorbeeld AirBnB) of de verhuur van recreatiewoningen die niet op een vakantiepark zijn gevestigd.

Aangifte en aanslag

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de invordering van toeristenbelasting voor de gemeente. U ontvangt aan het begin van elk jaar een aangiftebiljet voor de definitieve afrekening van de toeristenbelasting van het voorgaande jaar. Meestal heeft u een deel daarvan al afgedragen via een voorlopige aanslag, ergens eind augustus. 

Digitale balie

Via MijnBSGR externe-link-icoonkunt u dag en nacht uw belastingzaken regelen. U kunt onder andere:

 • Aanslagen en correspondentie bekijken en downloaden 
 • Openstaand saldo bekijken 
 • Wijziging rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres doorgeven 
 • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten 
 • Kwijtschelding aanvragen (alleen voor particulieren) 
 • Bezwaar maken 

Vragen?

Informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u vinden op de website van de BSGRexterne-link-icoon. Voor vragen over de gemeentelijke belastingen of uw aanslag kunt u ook contact opnemen met de BSGR via (071) 525 62 00 of met de gemeente door te bellen naar: (0172) 522 522 of te e-mailen naar: info@bodegraven-reeuwijk.nl.