Geocaching

U mag zonder vergunning cache(s) verstoppen in verband met het spel geocaching. Wel gelden er een aantal voorschriften.

Goed om te weten

  • U volgt de richtlijnen van Stichting Geocaching Nederland.
  • Als u de cache(s) verstopt op particuliere grond of water, moet u toestemming hebben van de eigenaar.
  • U mag geen cache(s) plaatsen langs doorgaande wegen, bij funderingen van bruggen en kunstwerken, invloedsfeer van het spoor, afsluitergroepen en binnen  de kroonprojectie van bomen.
  • U bent verantwoordelijk voor de (verkeers)veiligheid van uzelf en deelnemers aan het spel tijdens het plaatsen van en zoeken naar de cache(s).
  • De gemeente is als eigenaar van de grond niet aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of tenietgaan van de cache(s).
  • Bij het verwijderen van de cache(s) laat u de locatie in de oorspronkelijke staat achter.
  • Aanwijzingen van overheidsdiensten volgt u op.
  • Bij twijfel over een locatie neemt u contact met ons op.