Geveltuinen

Woont u pal aan de straat, zonder eigen voortuin? In onze gemeente is het mogelijk om uw woning toch van groen te voorzien: u mag een geveltuin aanleggen.

Een geveltuin is een smalle strook groen vlak langs de gevel, muur of schutting van uw woning. Als u daar bijvoorbeeld één of meerdere planten neerzet, krijgt u direct een heel andere sfeer en krijgt uw huis en de straat een groener aanzicht. Ook heeft dit een positief effect op het klimaat in uw straat. Zo kan het regenwater sneller de grond in waardoor er minder wateroverlast is bij zware buien. En een dicht betegelde straat geeft in de zomer meer hitte dan een straat met meer groen.

De spelregels voor de aanleg van een geveltuin:

  • Uw geveltuin ligt direct langs uw gevel en is maximaal 45 centimeter breed (anderhalve stoeptegel).
  • Er blijft altijd minimaal 1,50 meter aan loopruimte tot aan de rand van de stoep. Bij een smal obstakel (bijvoorbeeld lantaarnpaal of verkeersbord) mag de vrije ruimte versmald zijn tot 1,20 meter.
  • Een geveltuin is maximaal 40 centimeter diep, vanwege mogelijke ondergrondse kabels en leidingen. Zorg dat u voorzichtig graaft.
  • Met de verwijderde stoeptegels kunt u een rand langs de geveltuin maken. Voorkom holle ruimten waardoor de stoep gaat verzakken. Mocht dat toch gebeuren, dan legt u zelf de tegels recht, nadat u de holle ruimte hebt aangevuld met zand. Zo verzakt de stoep niet.
  • Plant geen bomen of andere diepwortelende planten. Wortels kunnen problemen veroorzaken aan kabels en leidingen in de grond of de stoep beschadigen.
  • Zorg ervoor dat anderen geen last hebben van uw geveltuin. Voorkom overlast door bijvoorbeeld overhangend of stekelig groen.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin. Zorg dat het er verzorgd uit blijft zien.
  • Mocht beplanting onverhoopt beschadigd worden door werkzaamheden aan de straat, dan wordt deze niet vergoed.
  • De grond blijft in eigendom van de gemeente.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente door een e-mail te sturen naar: klimaatbestendig@bodegraven-reeuwijk.nl.