document iconGevonden of verloren voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? Geef dit door aan de gemeente.

Gevonden voorwerpen

U kunt een gevonden voorwerp inleveren bij de gemeente of zelf bewaren. Als u het voorwerp zelf bewaart moet u er voor zorgen dat er niets mee gebeurt. Maakt u daarvoor kosten? Dan moet de eigenaar, als hij zich meldt, deze aan u terugbetalen.

Een gevonden voorwerp dat maximaal €450,- waard is, wordt drie maanden bewaard. Is het voorwerp meer waard? Dan wordt het één jaar bewaard. Daarna wijst de gemeente een eigenaar aan. 

Verloren voorwerpen

Wordt uw verloren voorwerp teruggevonden? Dan neemt de gemeente contact met u op en kunt u het voorwerp op komen halen. Neem bij het ophalen uw legitimatiebewijs mee.