Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en raadscommissies bij de uitoefening van hun taken. Heeft u een vraag voor de gemeenteraad of wilt u informatie? Neem contact op via griffie@bodegraven-reeuwijk.nl.