integration-education iconInburgeren

Komt u voor langere tijd of voor altijd vanuit een ander land in Nederland wonen? Dan is het voor u als nieuwkomer fijn als u snel kunt meedoen aan de Nederlandse samenleving.

De overheid vindt het daarom belangrijk dat u de Nederlandse taal en gebruiken leert. Dat noemen we inburgeren. Zo voelt u zich sneller thuis en kunt u ook makkelijker werk vinden. Als u het inburgeringsexamen haalt, dan bent u ingeburgerd.

Welke doelgroepen zijn inburgeringsplichtig?


Vluchteling / Asielmigrant
 

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan krijgt u een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren.  Vanuit de gemeente helpen wij u graag bij uw inburgering, wij nemen zelf contact met u op. Vluchtelingenwerk verzorgt de maatschappelijke begeleiding en ondersteuning. 

 

Bent u niet als vluchteling naar Nederland gekomen en u heeft een verblijfsvergunning? Bijvoorbeeld omdat u naar Nederland bent gekomen om samen te wonen met uw Nederlandse partner of voor uw werk als geestelijk bedienaar. Dan krijgt u een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren. U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een taalschool. Voor deze kosten kunt u een lening afsluiting bij DUO

 

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is. Bekijk op de website van de IND in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

 

Wilt u advies over uw inburgering? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op en vraag naar de consulent inburgering. De inburgering wordt voor de gemeente uitgevoerd door Ferm Werk. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-12.00 uur op telefoonnummer 0348-497000 of door een email te sturen naar: info@fermwerk.nl