document iconIndienen Woo verzoek

De gemeente maakt al veel informatie openbaar. Wilt u toch meer informatie over beleid van de gemeente? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Overzicht met Woo verzoeken

Bekijk en doorzoek de lijst met Woo-verzoeken hier.

Een Woo-verzoek indienen


Er is een aantal voorwaarden verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek: 

  • Het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen is helder. Geef in het verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen. 
  • De informatie moet in bezit van de gemeente zijn, en ergens opgeslagen zijn. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van documenten, maar ook als geluid- of beeldmateriaal.  
  • De informatie is niet al eerder gepubliceerd.   

U kunt een Woo-verzoek indienen via onderstaande knop. Na het invullen van het online formulier krijgt u een ontvangstbevestiging.  

Als het niet lukt om een online verzoek in te dienen, dan kunt u dit ook per post doen. Om een schriftelijk verzoek in behandeling te kunnen nemen, moet deze in ieder geval de volgende informatie bevatten: uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen.  

U kunt het Woo-verzoek sturen aan:

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T.a.v Het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 401
2410 AK  Bodegraven

Bijzonderheden
 

  • Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.
  • U ontvangt binnen 4 weken een reactie. De beantwoording van uw verzoek kan met 2 weken worden verlengd. U ontvangt dan voor de eerste termijn is verstreken een schriftelijk reactie met een motivatie.
  • Let erop dat u uw verzoek ook ondertekent.

De Wet open overheid bevat de verplichting dat de gemeente de inhoud van uw verzoek openbaar maakt. Dat geldt ook voor de beslissing die op uw verzoek wordt genomen en voor de informatie die aan u wordt verstrekt. Openbaarmaking gebeurt door publicatie van uw verzoek en van de overige documenten op de website van de gemeente.

Een Woo-verzoek indienen is gratis, en de door u opgevraagde stukken ontvangt u ook gratis digitaal. Als u de kopieën van deze stukken per post wilt ontvangen, dan betaalt u hiervoor een vergoeding:

 

Kosten
 
Per Kopie A4-formaat A3-formaat
Zwart-wit € 0,05 € 0,10
Kleur € 0,20 € 0,40