Inspraak en spreekrecht

U kunt als inwoner, bedrijf of organisatie spreektijd krijgen tijdens het inspraakuur van de gemeenteraad. Op deze manier kunt u de raad uw mening geven over een onderwerp. In het raadsinformatiesysteem staat aangegeven wanneer de maandelijkse inspraak wordt gehouden.

Het inspreken kan gaan over de onderwerpen die al op een agenda staan. U kunt ook inspreken over de onderwerpen die nog op een agenda moeten komen en in het RIS in de termijnagenda staan.

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Meld dit tenminste 36 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar griffie@bodegraven-reeuwijk.nl.

Vermeld in uw e-mail:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • En het onderwerp waarover u het woord wil voeren