Integraal kindcentrum (IKC) in Nieuwerbrug

Het gebouw van school De Brug voldoet niet meer aan de eisen en wensen die we nu aan scholen stellen. Omdat een kwalitatieve en duurzame renovatie van de school erg kostbaar bleek, is gekozen voor nieuwbouw in De Wijde Wiericke. In deze nieuwe woonwijk staan en komen nog veel eengezinswoningen, wat het een logische plek maakt voor een school.

Samen met het schoolbestuur (SPCO Groene Hart), Stichting Wierickehuis, TAP, Stichting Welzijn & Sport en dorpsteam WIN is in de afgelopen jaren gekeken naar de locatie en de voorzieningen van school De Brug. Om tot de beste beslissing te komen zijn ook de speelweekorganisatie, tennisvereniging, ijsvereniging, Oranjevereniging en de gebruikers van het Wierickehuis geraadpleegd. Nieuwbouw van de school, samen met peuter- en buitenschoolse opvang in combinatie met een nieuwe gymzaal in De Wijde Wiericke bleek voor alle partijen de beste optie. Het is de meest verkeersveilige optie en het naastgelegen speelveld zorgt, samen met het schoolplein, voor extra speel- en beweegmogelijkheden.

In Nieuwerbrug zijn de buitenschoolse- en peuteropvang al sinds circa 5 jaar tot volle tevredenheid onder één dak gehuisvest. De gemeente heeft de ambitie om voor de kinderen een doorlopende leerlijn aan te bieden. Dit zorgt voor een soepele overgang tussen peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang waarbij gewerkt wordt met één pedagogische visie. Voor de nieuwbouw van school De Brug is gekozen voor het samenleren en samenwerken onder één dak, in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC).

Ook voor de gymzaal is gekozen voor nieuwbouw in De Weide Wiericke en die te combineren met de school en de kinderopvang. Op deze manier zitten onderwijs, opvang en bewegingsonderwijs weer op één locatie én onder één dak. Naast het schoolbestuur zien ook de ijsclub, speelweekorganisatie en de toneelvereniging dit als een mooie combinatie, kijkend naar hun eigen activiteiten.

Het schoolbestuur en de gemeente werken samen aan een programma van eisen voor de nieuwbouw en gaan een architect inschakelen om te komen tot een nieuwbouwplan. Voor de kinderopvang wordt net als in de bestaande situatie samengewerkt met Kind & Co en voor de nieuwbouw van de gymzaal wordt samengewerkt met Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk. Bij het werk aan het programma van eisen zullen weer diverse partijen uit Nieuwerbrug betrokken worden. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2023 van start gaat en dat de school in 2024 open gaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rudie Hoogerland, bereikbaar op maandag t/m donderdag via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.