Jaarrekening

In de jaarrekening treft u de financiële verantwoording aan van welke middelen de gemeente in dat jaar heeft ontvangen en waaraan dat geld is uitgegeven. Ook wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente als het gaat om het vermogen en de aangetrokken langlopende geldleningen.