Jan Leendert van den Heuvel

Wethouder (SGP)

Onderwerpen

 • Economie & Participatie
  - Werk & Inkomen 
  - Armoedebeleid & Schuldhulpverlening
  - Inburgering
 • Duurzaamheid, Natuur & Milieu
 • Schiphol
 • Coördinerend wethouder Plassengebied
 • Jacht & Visserij
 • Cultureel erfgoed

Dorps- en Wijkwethouder

 • Plassengebied
 • Driebruggen
 • Waarder

Nevenfuncties

 • Advocaat/eigenaar Van den Heuvel advocaten (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Woord en Daad, Gorinchem (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs RefSVO (bezoldigd)

Ambtshalve en onbezoldigde functies:

 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden-Holland, benoeming als lid van het dagelijks bestuur 
 • Regio Midden Holland, benoeming als lid van het algemeen bestuur (tafel economie)
 • Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk, benoeming als lid in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur. Tevens benoeming als lid van de Raad van Toezicht in bijbehorende stichting De Wissel
 • Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone, benoeming als lid van het algemeen bestuur
 • Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, benoeming als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur
 • N.V. Cyclus, benoemen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering (AVA)
 • Oasen NV, benoemen als plaatsvervangende vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering
 • Stichting Beheer Landschapselementen Reeuwijkse plassen, benoeming als lid van het bestuur
 • Stichting 12 Reeuwijkse Plassen, voorheen St. Veen, benoeming als lid van het bestuur
 • Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie, benoeming als lid van het algemeen bestuur