payment iconKadernota

In de kadernota leggen de gemeenteraad en het college de randvoorwaarden en doelstellingen vast voor het te voeren financieel beleid in het volgende jaar en de daarop volgende begrotingsjaren. In deze nota vindt u, programmatisch gerangschikt, de beleidsvoornemens voor de komende jaren en de bedragen die daarmee gemoeid zijn.

Kadernota 2022-2025 inclusief keuzenotitie (PDF, 974.29 KB)