Klacht

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Heeft u opmerkingen over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

  • U moet uw klacht in het Nederlands schrijven
  • Uw klacht mag niet anoniem zijn
  • Uw klacht mag niet discriminerend zijn


U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven aan de gemeente, u kunt hiervoor bellen naar (0172) 522 522.

Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met uw klacht. Vermeld daarin in ieder geval het volgende:

  • Uw naam en adres
  • Waarover u een klacht indient
  • Uw handtekening

Stuur uw brief naar:

Gemeente Bodegraven- Reeuwijk
College van burgemeester en wethouders
Postbus 401 
2410 AK  Bodegraven

Niet eens met besluit over uw klacht

Bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsmanexterne-link-icoon.