default iconKunt u niet zelf komen stemmen (volmacht)?

Wilt u stemmen, maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen.

De persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde), moet: 

  • De volmachtstem tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen in het stembureau 

  • Namens zichzelf en maximaal 2 andere personen stemmen 

Via de achterkant van de stempas (onderhandse volmacht) 

  • De persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) moet als kiezer ingeschreven staan in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

  • Vul de achterkant van uw stempas in. 

  • U en de persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) ondertekenen de stempas. 

  • Geef de persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs. Deze mag de gemachtigde ook op smartphone of tablet laten zien op het stembureau. 

Volmacht aanvragen (schriftelijke volmacht) 

Als het niet mogelijk is om iemand te machtigen via de achterkant van uw stempas (bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent), dan kunt u gebruikmaken van een schriftelijke volmacht. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar (model L8) bij de gemeente. U kunt dit formulier onderaan deze pagina downloaden. De kiezer en degene die hij machtigt, vullen allebei een deel van dit formulier in.  

Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 voor 17.00 uur door ons zijn ontvangen. Versturen kan per mail naar verkiezingen@bodegraven-reeuwijk.nl met als onderwerp 'Schriftelijke volmacht' of stuur het per post naar:   

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
t.a.v. Team Burgerzaken 
Postbus 401 
2410 AK Bodegraven 

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. De gemachtigde krijgt daarna een volmachtsbewijs. Dit neemt hij mee naar het stembureau waar hij namens u kan stemmen.   

Kunt u geen handtekening zetten? 

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten? En staat op uw identiteitsdocument 'niet in staat tot tekenen'? Dan hoeft u de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking 'niet in staat tot tekenen' in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.