Leerplicht

Kinderen moeten vanaf hun 5e jaar elke dag naar school gaan. Dit geldt totdat ze 18 jaar oud zijn, tenzij ze een diploma hebben behaald.

Wat is een diploma? Een diploma is een havo, vwo of mbo-2 diploma. Jongeren moeten een volledig onderwijsprogramma volgen om dit diploma te halen. Dit kan op verschillende manieren, zoals regulier dagelijks onderwijs of via een combinatie van leren en werken in het mbo.

Vrijstelling

In speciale gevallen kan vrijstelling worden aangevraagd van de leerplicht, maar hiervoor gelden strikte regels. U kunt alleen vrijstelling krijgen als u dit op tijd aanvraagt bij de schooldirecteur of onderwijsinstelling. Als u langer dan tien dagen vrijstelling nodig heeft, beslist de leerplichtambtenaar hierover in overleg met de schooldirecteur.

Bureau Leerlingzaken

Bureau Leerlingzaken, dat onder andere actief is in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, zorgt ervoor dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. Ze staan klaar voor leerlingen, ouders en scholen om vragen te beantwoorden over leerplicht en diploma-eisen.

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en leerlingen zich aan de wet houden. Hij of zij geeft voorlichting over het belang van school en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de wet. Bij problemen met schoolbezoek zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing. Bureau Leerlingzaken kan worden ingeschakeld door zowel scholen als ouders. U kunt contact opnemen met Bureau Leerlingzaken door te bellen naar: 0182 - 588 586 of te e-mailen naar: info@leerlingzakenmh.nl.