youth-child iconLeerplicht

Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Het kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt, als hij/zij geen startkwalificatie heeft

Wat is een startkwalificatie?

Een startkwalificatie is een havo, vwo of mbo-2 diploma. Jongeren moeten een volledig onderwijsprogramma volgen dat gericht is op het halen van een startkwalificatie. Dit kan volledig dagonderwijs zijn, maar ook een combinatie van leren en werken via de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo (kwalificerende leerplicht).

 

In bijzondere gevallen is het mogelijk om vrijstelling te vragen van de leerplicht. Dit is echter wel aan bepaalde regels gebonden. U kunt alleen een beroep op vrijstelling doen als u de directeur van de school of de onderwijsinstelling op tijd om vrijstelling heeft gevraagd. Over vrijstelling voor langer dan tien dagen besluit de leerplichtambtenaar. De ambtenaar overlegt voorafgaand aan zijn beslissing over uw verzoek met de school- of instellingsdirecteur.

 

Bureau Leerlingzaken voert de Leerplichtwet uit voor onder andere de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het Bureau is er voor scholieren, ouders en scholen en geeft antwoord op praktische vragen over leerplicht en kwalificatieplicht.

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en leerlingen zich aan de Leerplichtwet houden. Hij/zij geeft voorlichting over het belang van school en wat de gevolgen zijn bij het overtreden van de wet. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek van een leerling. Bureau Leerplicht kan zowel door de scholen als door de ouders ingeschakeld worden. U kunt contact opnemen met Bureau Leerlingzaken door te bellen naar: 0182 - 588 586 of te e-mailen naar: info@leerlingzakenmh.nl.