Lokale wet- en regelgeving

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Daarnaast stellen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester beleidsregels vast.

De gemeente publiceert alle lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl. Hier vindt u documenten zoals de legesverordening en inkoop- en aanbestedingsbeleid.