default iconMeehelpen op een stembureau?

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zoekt enthousiaste leden die tijdens de verkiezingen willen meehelpen op een stembureau. Stembureauleden maken het mogelijk dat inwoners van onze gemeente hun stem kunnen uitbrengen en uw hulp is daarom onmisbaar op deze dagen.

Welke functies zijn er? 

Wilt u graag meehelpen op een stembureau maar weet u nog niet in welke functie? Klik dan hieronder op het PDF om de uitleg van de verschillende functies in te zien.  Dan weet u precies wat er van u verwacht wordt als stembureaulid, teller of voorzitter. 

Aanmelden 

Wilt u graag als voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, stembureaulid of teller meehelpen met de komende verkiezingen? Meld u dan aan via ons aanmeldportaal.   

Hoe tellen we? 

Wet NPVV (Wet Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslagen) 

Per 1 januari 2023 geldt de nieuwe procedure voor het vaststellen van de verkiezingsuitslagen. Het doel van de wet is het creëren van mogelijkheden om tijdig, voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing, eventuele (tel)fouten te constateren en op een transparante en controleerbare manier te corrigeren. Dit verkleint de kans dat er op het laatste moment nog tot een hertelling moet worden besloten of dat er een uitslag wordt vastgesteld die fouten bevat. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid

Craft Lean Telmethode 

Voor de aankomende verkiezing zullen wij tijdens het telproces opnieuw gebruik gaan maken van de Craft Lean Telmethode. Deze methode zal de kans op een hertelling verkleinen. 

Volgens de nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV) moet elke gemeente voor elke verkiezing een gemeentelijk stembureau (GSB) instellen om de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vast te stellen. Hierbij voeren de stembureaus een complete telling uit op de avond van de stemming. Het GSB controleert de volgende dag, in het openbaar en op een centrale locatie, de processen-verbaal van alle stembureaus, en telt de stemmen opnieuw als het stembureau fouten heeft gemaakt, of als er onverklaarde telverschillen zijn. Voorkomen is beter dan genezen, daarom zitten in de CRAFT Telmethode vele maatregelen om fouten te voorkomen.