Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Sinds 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet is er om woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen. In de wet zijn een aantal regels opgenomen waar een verhuurder zich aan moet houden. Doet een verhuurder dit niet dan kunt u dit melden bij het meldpunt van de gemeente.

Melding doorgeven

Het meldpunt is er voor alle huurders, dus ook huurders van een corporatiewoning. Echter huurders van een corporatiewoning krijgen het advies om hun klacht eerst voor te leggen aan de klachten- of geschillencommissie van de woningcorporatie. De gemeente heeft namelijk niet de bevoegdheid om te handhaven op de woningcorporaties.

U kunt een melding doorgeven door op bovenstaande knop te klikken. Als u uw persoonsgegevens invult dan wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw melding. Mochten er nog vragen zijn over uw melding, dan kan de gemeente contact met u opnemen.

Het is niet verplicht om uw persoonsgegevens in te vullen. U krijgt dan geen informatie over de status van uw melding. Als er dan onduidelijkheid of vragen zijn over uw melding, kunnen wij uw melding niet behandelen.

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt uw melding. Als u  uw contactgegevens heeft achter gelaten, dan nemen wij contact met u op om de melding te bespreken. Het kan zijn dat u wordt doorverwezen. Bijvoorbeeld naar de Huurcommissie, het Huurteam, het Juridisch loket of de klachtencommissie van de woningcorporatie die u verder kan helpen.

Als na onderzoek van uw melding blijkt dat de verhuurder van de woning niet voldoet aan de regels, dan kan de gemeente, in overleg met u, de verhuurder aanspreken. 

De gemeente kan de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente overgaan tot handhaving. Soms kan dan ook een boete worden opgelegd. De gemeente kan echter niet handhaven bij woningcorporaties. Als dat nodig is, wordt u doorverwezen naar bijvoorbeeld de Huurcommissie of het Juridisch loket.

Hoe lang duurt het?

Hoe lang de behandeling van uw melding duurt, hangt af van de situatie. Soms moet er eerst een dossier worden opgebouwd. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk.

Wanneer kunt u een melding doen?

Soms houden verhuurders of huisbazen weinig rekening met de rechten van huurders. Zij houden zich dan mogelijk niet aan de wetten en regels. 

Soms onderhouden zij woningen slecht, vragen te hoge huren of maken zich schuldig aan discriminatie of intimidatie. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan, waarbij huurders zich onder druk gezet en niet veilig in hun woning voelen. 

Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen, waarin ze huurders moeten informeren over hun rechten en plichten.

Waarover kunt u een melding doen?

U kunt het volgende ongewenste verhuurgedrag bij het meldpunt melden:

 • Uw verhuurder discrimineert u.
 • Uw verhuurder bedreigt u of maakt u bang. 
 • Uw verhuurder vraagt een te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur).
 • Uw verhuurder maakt geen schriftelijk huurcontract.
 • Uw verhuurder geeft u geen goede informatie over het huurcontract, zoals uw rechten en plichten, de hoogte van de borg en wanneer u die terug krijgt of hoe u contact kunt opnemen met de verhuurder/
 • Uw verhuurder geeft geen compleet overzicht van de servicekosten of u moet kosten betalen waarvoor u niet verantwoordelijk bent.
 • Uw verhuurder heeft u niet geïnformeerd met het Meldpunt Ongewenst Verhuurdergedrag;

Bij verhuurders van buitenlandse werknemers kunt u ook de volgende klachten melden:

 • De verhuurder legt het huurcontract niet los van de werkovereenkomst vast.
 • De verhuurder heeft het huurcontract niet in voor u begrijpelijke taal vastgelegd.

Bij verhuurbemiddelaars kunt u melding maken als:

 • de verhuurbemiddelaar u bemiddelingskosten in rekening brengt.

Over wie kunt u melding doen?

U kunt melding maken van ongewenst gedrag van:

 • particuliere verhuurders
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met verhuurders)
 • werkgevers of uitzendbureaus die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • woningcorporaties

Wat kunt u als huurder zelf doen?

Voordat u een melding doet bij het meldpunt zijn er een aantal dingen die u zelf kunt doen, namelijk:

 • Het is altijd het beste als u zelf met uw verhuurder tot een oplossing kunt komen. Ga over uw klacht in gesprek met uw verhuurder en probeer er samen uit te komen.
 • Vraag uw verhuurder schriftelijk (brief of e-mail) om de problemen op te lossen. Dan heeft u zwart op wit dat u om een oplossing heeft gevraagd, ook als uw verhuurder niet reageert.
 • Vraag een overzicht van de servicekosten. De verhuurder moet elk jaar voor 1 juli de servicekosten over het vorige kalenderjaar afrekenen. Dit betekent dat het verschil tussen het voorschot dat u heeft betaald en uw feitelijke verbruik voor 1 juli afgerekend moet worden.
 • Als u denkt dat uw verhuurder teveel huur vraagt, doe dan eerst de huurprijscheck. U leest meer hierover op de website van de Rijksoverheid.externe-link-icoon Hier kunt u ook de huurprijscheck doen.
 • In sommige gevallen kunt u naar de huurcommissie.externe-link-icoon
 • Huurt u van een woningcorporatie en komt u er zelf niet uit met de woningcorporatie dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke klachten- of geschillencommissie: