Michiel Grauss

Burgemeester

Onderwerpen

  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Regionale Zaken
  • Integriteit
  • Naturalisaties en coördinatie opvang vluchtelingen

Namens de gemeente vertegenwoordiger in de volgende Verbonden Partijen (onbezoldigd): 

  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
  • Lid Districtscollege Politie Den Haag/Hollands Midden
  • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (aansturing politie eenheid Den Haag/Hollands Midden)
  • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Regio Midden-Holland 
  • Lid College van Arbeidszaken van de VNG