Milieuklacht

Heeft u een klacht over (mogelijke) water-, bodem- of luchtverontreiniging of geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven? Geef dit dan door aan de Omgevingsdienst Midden-Holland.