Nederlander worden door optie of naturalisatie

U kunt op twee manieren Nederlander worden: door optie of door naturalisatie. Als u Nederlander wordt door optie, legt u een optieverklaring af. Voldoet u niet aan de voorwaarden om Nederlander te worden door optie? Dan kunt u Nederlander worden door naturalisatie.

Nederlander worden door optie

Wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u bij ons een verzoek tot optie indienen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Hoe het werkt 

 • Voldoet u aan alle voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Dan gaan we met uw aanvraag aan de slag. Wij nemen namens de burgemeester een beslissing. Hierover krijgt u een brief.
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan nodigt de burgemeester u binnen zes weken uit voor de naturalisatieceremonie. Daar krijgt u de optieverklaring uitgereikt.
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument bij ons aanvragen. U moet dan uw verblijfsdocument inleveren.

Meenemen bij aanvraag

 • Uw huidige paspoort
 • Geldige verblijfsdocument
 • Geboorteakte

Kosten

 • Voor 1 persoon:  € 217,-
 • Voor een stel:  € 370,-
 • Voor elk kind waarvoor u de aanvraag ook doet:  € 24,-

Nederlander worden door naturalisatie

Woont u in Nederland en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Staat u bovendien in Bodegraven-Reeuwijk ingeschreven? Dan kunt u bij ons een verzoek tot naturalisatie indienen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden van de IND? Dan gaan we met uw aanvraag aan de slag.
 • Wij sturen uw aanvraag samen met een advies op aanvraag op naar de IND.
 • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hier een brief over.
 • Binnen een jaar beslist de IND of u mag naturaliseren. U krijgt dan binnen 6 weken van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen. Hiervoor maakt u een afspraak
 • Als u uw reisdocument ophaalt, moet u uw verblijfsdocument bij de gemeente inleveren.

Meenemen

 • Geldig paspoort
 • Geldige verblijfsdocument
 • Geboorteakte
 • Inburgeringsdiploma. Hebt u dit diploma niet? Dan kijken we naar eventuele andere Nederlandse diploma's

Kosten

Nederlander worden door naturalisatie

 • Voor 1 persoon:  € 1023,-
 • Voor een stel:  € 1305,-
 • Voor elk kind waarvoor u de aanvraag ook doet:  € 151,-

Nederlander worden door naturalisatie als u staatloos bent of een verblijfvergunning asiel onbepaalde tijd

 • Voor 1 persoon:  € 760,-
 • Voor een stel:  € 1044,-
 • Voor elk kind waarvoor u de aanvraag ook doet:  € 151,-