mensen aan een bureau aan het werk

Netwerken & verenigingen

Bodegraven-Reeuwijk kent voor ondernemers een actief verenigingsleven. Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk verenigt de RHID, BOV, ROV, Platform Z in één koepel en zorgt voor belangenbehartiging en netwerkmogelijkheden. Daarnaast kennen de verschillende wijkwinkelcentra en bedrijventerreinen een eigen vereniging en zijn er nog verenigingen speciaal voor jonge ondernemers en vrouwen.

Het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijkexterne-link-icoon verenigt de gemeenschappelijke belangen van alle ondernemers en ondernemingen in onze gemeente. De doelstelling: Samenwerking waar het kan, op eigen kracht waar het moet. Het bestuur van het Ondernemersplatform faciliteert en organiseert de samenwerking en zoekt naar verbinding. Commissies op specifieke terreinen bepalen het beleid en de visie op geldende onderwerpen. De diverse ondernemersverenigingen zijn in het bestuur en de commissies vertegenwoordigd.

De Reeuwijkse Ondernemders Vereniging kortweg ROV, is een actieve vereniging die de samenwerking tussen ondernemers stimuleert, gezamenlijke doelen ondersteunt en belangen behartigt. Dat komt tot uiting in o.a. interessante bedrijfsbezoeken, het Ondernemers Onderonsje (netwerkborrel met diner), lezingen, informele activiteiten en de halfjaarlijkse ledenvergadering met netwerkborrel.

De ROV is Lokaal Partner van MKB Nederland, zij zetten zich in voor een kansrijk ondernemersklimaat binnen onze gemeente. Al onze leden hebben middels het aanklikken van deze link toegang tot de MKB-Servicedesk, de helpdesk van de starter en ondernemer.

De Bodegraafse Ondernemersverenigingexterne-link-icoon is opgericht in 1962 en telt op het moment ongeveer 100 leden. Deze leden zijn voor een groot deel afkomstig uit het MKB. Ook andere branches zoals dienstverlening en horeca zijn vertegenwoordigd, zodat we kunnen spreken van een breed draagvlak. We weten ons inmiddels ook gesteund door een aantal donateurs. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de aangesloten ondernemers te behartigen.

De Raad van Handel, Industrie en Dienstverleningexterne-link-icoon onderhoudt goede en contacten met de lokale overheid, de Kamer van Koophandel en andere maatschappelijke organisaties. Naast deze zakelijke belangenbehartiging, zorgt zij er voor dat de leden een netwerk van Bodegraafse bedrijven hebben om op terug te vallen. Dat kan onder meer bij gelegenheid van de ledenvergaderingen, bedrijfsbezoeken en de jaarlijkse uitgaansdag.

Binnen de Raad zijn er verschillende commissies die zich onder andere bezighouden met actuele vraagstukken zoals:

  • gezamenlijke energiebeleid Bodegraafse bedrijven
  • beveiliging bedrijven diverse bedrijventerreinen
  • re-integratie langdurig werklozen en beleid arbeidsimmigranten
  • revitalisering en herstructurering bedrijventerrein Broekvelden

Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Op www.ondernemersplein.nlexterne-link-icoon staat alle informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Dat voorkomt dat u steeds weer moet zoeken naar informatie. Het levert u dus meer tijd op om te ondernemen. En dat is wat veel ondernemers willen. En dat is ook wat het Ministerie van Economische Zaken samen met de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Belastingdienst mogelijk wil maken met Ondernemersplein.nl.

Ben jij één van de 2.200 Zelfstandige Professionals (ZP’ers) in Bodegraven-Reeuwijk? Sluit je dan aan bij Platform-Zexterne-link-icoon en vergroot je kans op regionale opdrachten.

Platform-Z, is het netwerk van én voor zelfstandige professionals in onze gemeente. Platform-Z brengt ZP’ers onderling én met zakelijke en particuliere opdrachtgevers bij elkaar. Platform-Z realiseert hiermee een beweging waarbij het gewoon is dat zelfstandigen, kleine en grote ondernemingen kennis delen en gezamenlijk opdrachten uitvoeren.

Groene Hart Werkt!externe-link-icoon is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het Groene Hart met als doel het versterken van de economie in deze regio.

Groene Hart Werkt! brengt verschillende belangen bij elkaar en verbindt. Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid verstevigen de samenwerking, delen hun kennis en netwerk, en stimuleren samen kansrijke projecten. Groene Hart Werkt! helpt nieuwe initiatieven graag op weg om zo de regionale economie te versterken en de arbeidsmarkt te verbeteren.