Omgevingsvergunning

Wilt u (ver)bouwen, slopen of bijvoorbeeld een boom kappen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Deze vraagt u aan via het omgevingsloket.

Goed om te weten

Vooroverleg

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en wenselijkheid van uw plannen kunt voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunning een vooroverleg aanvragen. Eventuele knelpunten of bezwaren zijn dan mogelijk op te lossen voordat u een formele aanvraag indient. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat uw project aan de vereisten voldoet en dat de vergunningsprocedure sneller en soepeler verloopt. Een vooroverleg kunt u aanvragen bij het omgevingsloketexterne-link-icoon. Het omgevingsloket is het digitale aanspreekpunt waar u al uw vergunningen en meldingen op het gebied van de fysieke leefomgeving kunt regelen.

Participatie bij bouwplannen

Participatie bij bouwplannen is het proces waarbij de gemeenschap betrokken wordt bij de ontwikkeling van ruimtelijke initiatieven in hun omgeving. Door belanghebbenden vroegtijdig te betrekken en goed naar hen te luisteren, kan een plan met meer draagkracht en acceptatie tot stand komen. Dit heeft ook als bijkomend voordeel dat het de bestuurlijke beslissing kan vergemakkelijken en versnellen. Door een goed participatieproces kunnen bezwaren achteraf voorkomen, wat weer tijd en kosten bespaart. 

Om initiatiefnemers een handje te helpen met participatie is de participatie leidraad ‘Samen Bouwen’ geschreven. De leidraad is bedoeld voor iedereen die in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk iets wil veranderen aan de fysieke leefomgeving. Dit kan variëren van een kleine schuur achter het huis tot een appartementencomplex met een zorgcentrum. De leidraad, geeft handvatten voor het inrichten, uitvoeren en rapporteren van het participatieproces. Het is een handleiding voor initiatiefnemers met daarin de verplichtingen, denkrichtingen en hulpmiddelen voor participatie.