notitieblok en laptop

venture iconOnderneming starten

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk probeert waar mogelijk de startende ondernemer te ondersteunen. Zo heeft de gemeente een team Economie waar u met uw vragen terecht kunt. Daarnaast heeft de gemeente een aantal regels opgesteld voor ondernemen binnen haar grenzen. Afhankelijk van uw activiteiten heeft u wellicht een vergunning nodig.

Daarnaast zijn de plekken in de gemeente waar u een onderneming mag vestigen, vastgelegd in bestemmingsplannen. Deze zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook contact opnemen met het klantcontactcentrum om te vragen welke vergunningen u nodig heeft en of het bestemmingsplan ruimte biedt voor uw onderneming.

Afhankelijk van de activiteiten van uw bedrijf kan het zijn dat u zich moet melden bij de Omgevingsdienst of zelfs een omgevingsvergunning (vroeger: milieuvergunning of bouwvergunning) nodig heeft. De Omgevingsdienst Midden-Holland verzorgt voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de afhandeling van meldingen, vergunningaanvragen en controle op de naleving. 

Voor vragen over uw specifieke situatie of het aanvragen van een milieuvergunning kunt u terecht bij de Omgevingsdienst. Kijk voor meer informatie op www.odmh.nl. De ODMH is telefonisch bereikbaar via (088) 54 50 000.

Kamer van Koophandel

Hét loket voor startende ondernemers is de Kamer van Koophandel. Deze organisatie heeft zich bij uitstek toegelegd op begeleiding van startende ondernemers.

Kijk voor meer startersinformatie op www.kvk.nl.

Als u een eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap start, dan regelt u uw aanmelding voor de belastingdienst bij de Kamer van Koophandel tegelijk met uw inschrijving in het handelsregister. Alle relevante belastingzaken staan vermeld in het Handboek Ondernemen. Dit handboek is gratis verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.