Koninklijke onderscheidingen

Onderscheidingen

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is prachtig. Maar het mooiste van onze gemeente, zijn toch de mensen. En zeker de mensen die zich al jaren inzetten voor anderen, voor instellingen, voor onze gemeente! Af en toe kunnen we deze mensen in het zonnetje zetten. Daar hebben we wel uw aanmelding voor nodig. Kent u ook mensen die dit verdienen? Meld ze aan en zorg ervoor dat zij de eer van een onderscheiding ontvangen!

Gemeentelijke onderscheiding

Een onderscheiding van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt erkend met een zilveren penning, ontworpen door lokale edelsmid Jacky de Lima. Er zijn vier gemeentelijke onderscheidingen:

Gemeentelijke erepenning

De gemeentelijke erepenning is voor iemand die op bijzondere wijze verdienstelijk is voor de gemeenschap van Bodegraven-Reeuwijk, die een buitengewone (sportieve) prestatie heeft verricht of activiteiten heeft ontplooid die op nationaal of internationaal niveau de bekendheid van Bodegraven-Reeuwijk hebben bevorderd.

Ere dorpspenning

De ere dorpspenning is een dank- en eerbewijs voor iemand die zich minstens vijf jaar in bijzondere zin heeft ingespannen voor zijn of haar dorp.

Jeugdpenning

De jeugdpenning is voor een jongere die op bijzondere wijze verdienstelijk is voor de gemeenschap van Bodegraven-Reeuwijk, die een buitengewone prestatie heeft verricht of activiteiten heeft ontplooid die de bekendheid van Bodegraven-Reeuwijk hebben bevorderd.

Wilt u iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding? Mail naar kabinetszaken@bodegraven-reeuwijk.nl.

Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding wordt, zoals de naam al aangeeft, uit naam van de Koning toegekend. Kent u iemand uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die een Koninklijke onderscheiding verdient, omdat hij of zij zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij? Iedereen kan bij de burgemeester een voorstel indienen om een man of vrouw uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Wanneer aanvragen?

Uw voorstel moet uiterlijk 1 juli bij de burgemeester zijn ingediend voor de uitreiking ter gelegenheid van Koningsdag voor het volgende jaar. Wilt u een voorstel indienen voor een onderscheiding bij een bijzondere gelegenheid? In dat geval moet uw voorstel minstens een half jaar van tevoren bij de gemeente binnen zijn.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De burgemeester brengt advies uit over uw voorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning. Ook deze beoordeelt het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de civiele orden. Dit (onafhankelijke) college adviseert de minister die gaat over het wel of niet verlenen van de onderscheiding. Uiteindelijk beslist de minister over uw voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de verdiensten betrekking hebben.

Meer informatie

Kijk voor alle informatie en de voorwaarden voor onderscheiding op www.lintjes.nlexterne-link-icoon. U kunt over de haalbaarheid van uw voorstel ook eerst contact opnemen met de gemeente, via kabinetszaken@bodegraven-reeuwijk.nl.