Ondersteuningsfonds

Het ondersteuningsfonds is een noodfonds voor inwoners van Bodegraven-Reeuwijk, die het tijdelijk financieel niet redden. Het ondersteuningsfonds kan bijdragen in uw incidentele kosten, zodat bijvoorbeeld voorkomen kan worden dat u in de schulden belandt. Het ondersteuningsfonds is primair bedoeld om in een gedeelte van uw incidentele uitgaven tegemoet te komen. Hierbij wordt altijd gekeken naar uw persoonlijke situatie en omstandigheden voor het vinden van een structurele oplossing. Het ondersteuningsfonds levert maatwerk. Het is geen regeling waar recht op bestaat. Dit betekent dat er geen bezwaar gemaakt kan worden tegen een beslissing.
Elke inwoner van Bodegraven-Reeuwijk kan een aanvraag indienen. Wij vragen om uw medewerking tijdens het beoordelen van de aanvraag. Dit kan betekenen dat Ferm Werk u opbelt om uw situatie door te spreken of dat het Sociaal Team een keer in gesprek met u gaat om een oplossing te vinden voor uw situatie.

Hoe verloopt de beoordeling van uw aanvraag bij het ondersteuningsfonds?

Bij iedere aanvraag wordt eerst gekeken of er geen andere mogelijkheden zijn waarvoor u in aanmerking komt zoals bijvoorbeeld Bijzondere Bijstand, Individuele Inkomenstoeslag of de Collectieve Ziektekostenverzekering. Is dat niet het geval, dan wordt gekeken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming uit het Ondersteuningsfonds. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld door een onafhankelijk team dat kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en inkomenssituatie.