Ongedierte en dode dieren

Ongedierte

Plaagdieren of ongedierte geven veel overlast. Het is dan ook belangrijk om overlast van plaagdieren zoveel mogelijk tegen te gaan.

Zo verspreiden ratten en muizen ziektes en veroorzaken ze schade aan kabels en isolatiemateriaal. Ze zorgen voor zwerfvuil op straat door het openscheuren van vuilniszakken. Daarom is het van belang om overlast van plaagdieren zoveel mogelijk tegen te gaan. Lukt het u niet zelf, dan kunt u terecht bij lokale ongediertebestrijdersexterne-link-icoon.

Zie onderstaande flyer voor meer informatie.

Dood dier

Komt u opvallend veel dode vis tegen in het water, ziet u een dood dier langs de weg of is uw huisdier overleden? We proberen u op het juiste spoor te zetten.

Vis

Ziet u veel dode vissen in het water? Dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Zij onderzoeken de waterkwaliteit en bepalen of de vissen hierdoor doodgegaan zijn. Binnen onze gemeente zijn twee waterschappen actief. Het ligt aan de locatie met welk waterschap u contact opneemt: Hoogheemraadschap Rijnlandexterne-link-icoon, telefoon 071-3063535 of Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlandenexterne-link-icoon, telefoon 030-6345700.

Dode dieren langs de weg

Ziet u een dood dier langs de weg of op een andere plek? Bel dan Stichting Dierenhulpverlening Woerdenexterne-link-icoon via 0348 - 41 42 42 of doe een melding via de app MijnGemeente.

Dood huisdier

Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak. Zelfs niet als het heel klein is. U kunt een aantal dingen doen met uw overleden huisdier:

  • Laat het ophalen door de dierenambulance.
  • Breng het naar de milieustraat.
  • Laat het begraven of cremeren.
  • Begraaf het in eigen tuin of op eigen terrein. U mag het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem.

Voor hobbydieren die ook als landbouwhuisdieren gehouden worden (paarden, schapen en kippen) gelden andere regels. Deze moet u aanmelden bij destructiebedrijf Rendacexterne-link-icoon, die het dier dan komen ophalen voor gecontroleerde afvoer.