Openbare kennisgeving zitting gemeentelijk stembureau

De burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk maakt het volgende bekend:

Verkiezingen Europees Parlement 6 juni 2024

Zitting gemeentelijk stembureau (GSB)

Het college van Bodegraven-Reeuwijk heeft conform de Kieswet een GSB ingesteld en zijn leden benoemd. Het GSB zal zitting hebben op het gemeentehuis van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1, 2411 BD te Bodegraven. De openbare zitting vindt plaats op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 09.30 uur. Als het GSB de werkzaamheden niet op vrijdag 7 juni 2024 afrondt, dan verdagen zij de zitting. In dat geval hervat het GSB de zitting op hetzelfde adres op maandag 10 juni 2024. De zitting start dan weer om 09.30 uur.

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt door de voorzitters van de stembureaus na het tellen van de stemmen op de verkiezingsdag. Stelt het GSB fouten vast? Dan zal het GSB de stembus waar het om gaat opnieuw laten tellen. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook stelt het GSB van de verkiezing een proces-verbaal met de definitieve uitslag op.

Voor vragen mag u ook contact opnemen met team Verkiezingen. U bereikt ons via telefoonnummer 0172-522 522 of het mailadres verkiezingen@bodegraven-reeuwijk.nl

De burgemeester,

drs. M.K.A. Grauss