Opkoopbescherming

Sinds 24 juni 2023 mag u geen goedkope woonruimte meer kopen om te verhuren in Bodegraven-Reeuwijk. Als u zo’n woning koopt moet u er zelf gaan wonen en mag u de woning 4 jaar lang niet verhuren. Dit heet opkoopbescherming.
Een verhuurvergunning opkoopbescherming kan alleen door de verhuurder worden aangevraagd. Een aanvraag voor een verhuurvergunning kunt u hier indienen.

Waarom opkoopbescherming?

Op dit moment is het niet makkelijk om een woning te kopen. De prijzen zijn nog steeds hoog en er is weinig aanbod. Dit komt voor een deel doordat betaalbare woningen worden opgekocht om daarna meteen te verhuren. Hierdoor maken mensen die voor het eerst een woning gaan komen en mensen met een gemiddeld inkomen minder kans op een betaalbare (koop)woning.

Voor welke woningen geldt opkoopbescherming?

De opkoopbescherming geldt voor alle woningen die vanaf 24 juni 2023 zijn gekocht (hierbij geldt de datum van overdracht, dus de datum waarop u uw woning bij de notaris hebt ingeschreven) en die een WOZ-waarde hebben die niet meer bedraagt dan 70% van de NHG-kostengrens. In 2024 komt dat neer op een maximale WOZ-waarde van € 304.500. Door gebruikt te maken van de WOZ-waarde van de woningen, beschermen we de komende jaren de betaalbare koopwoningen. Bij veranderingen op de woningmarkt, zowel bij prijsstijgingen als bij prijsdalingen, kan de gemeente zo goed reageren op de nieuwe situatie.

Als u een woning koopt die op dat moment al langer dan 6 maanden wordt verhuurd, geldt de opkoopbescherming niet. De woning kan een huurwoning blijven. De opkoopbescherming is er immers op gericht om koopwoningen te beschermen.

Uitzonderingen

Onder bepaalde voorwaarden mag u de woning wel meteen verhuren. Het gaat om de volgende (wettelijke) uitzonderingen:

  • U verhuurt een woning aan een familielid of familielid van de partner in de 1e of 2e graad.
  • U verhuurt een woning tijdelijk. Hiervoor moet u eerst minimaal 1 jaar zelf in de woning gewoond hebben. U mag uw woning maximaal 12 maanden tijdelijk verhuren en deze verhuur mag niet bedoeld zijn als toeristische verhuur.
  • U verhuurt een woonruimte die bij een kantoor, winkel of bedrijfsruimte hoort.

U heeft dat altijd een verhuurvergunning opkoopbescherming nodig.

Let op: Als u aan familieleden van uw partner wilt verhuren, moet u met uw partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Een samenlevingscontract is niet voldoende.

Hoe duur is het aanvragen van een verhuurvergunning opkoopbescherming?

De kosten voor het aanvragen van een verhuurvergunning opkoopbescherming bedragen € 502,90 (prijspeil 2024).

Wanneer kunt u een besluit verwachten op uw aanvraag?

De afhandeling van uw verzoek kan 8 weken duren. Dit kan eenmaal worden verlengd met 6 weken. U mag de woning pas verhuren als u een vergunning heeft.

Gaat de gemeente controleren?

Ja. De gemeente kijkt hierbij naar de gegevens over de verkoop van woningen bij het Kadaster.

Hoe weet ik hoe hoog de WOZ-waarde van mijn woning is?

U kunt de hoogte van uw woning controleren bij het WOZ-waardeloketexterne-link-icoon. Ook ontvangt u jaarlijks van de gemeente een WOZ-beschikking.

Uw woning maakt deel uit van een VvE

Als uw woning onderdeel uitmaakt van een VvE, kan het zijn dat u toestemming nodig heeft van de VvE als u uw woning wilt verhuren. Het is daarom belangrijk dat u dit eerst checkt bij de VvE.